Statens storlek bestäms långt mer av hur mycket regeringen
kan pressa ut i skatt än av någon ideologi. / M. Friedman

2007-01-31

Danska LO får lågpriskonkurrens

De stora fackförbunden har idag i princip oligopol, vilket givit organisationerna frihet att genompolitisera verksamheten till vänster och utveckla en lika omfattande som kostsam administration - utan att behöva oroa sig för stora medlemsras.

Men förr eller senare möter även ineffektiva verksamheter motstånd från uppstickare. I Danmark finns flera s.k. "gula fackförbund", som utan politiska ambitioner medelst låga priser och hög service konkurrerar med LO. En arbetstagare kan spara mellan 1.500 och 5.000 danska kronor årligen på medlems- och A-kasseavgiften genom att lämna LO-förbunden och välja någon av de fria organisationerna istället.

Medlemsraset i Danmark påskyndades under 2006 av att domstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg bestämt att föreningsfrihet skall råda även på den danska arbetsmarknaden. Förr kunde anställda vars arbetsgivare tecknat s.k. "exklusivavtal" få sparken om de inte gick med i anvisat fackförbund.

Eftersom LO fortfarande sköter de huvudsakliga löneförhandlingarna centralt har det fristående Det Faglige Hus (DFH) under ett års tid försökt få till ett samarbete, något som var otänkbart enligt organisationssekreteraren i Dansk Metal. Han menade också att LO tar ett större ansvar och därför måste ta mer betalt, ett påstående som genast fick mothugg av DFH.

"Under en treårsperiod blir avgiftsskillnaden mellan 3F (LO) och 2B (DFH) 12.000 [danska] kronor. Så dyrt kan det inte vara att ha en handfull tjänstemän som förhandlar avtalen [vart tredje år]. Förklaringen ligger nog i att ingen vågar föreslå radikala nedskärningar i antalet 3F-avdelningar och antalet avlönade förtroendevalda."
Johnny Nim, verksamhetschef, Det Faglige Hus

Ännu en tid sitter de gamla fackföreningarna trygga i Sverige, men när - inte om - det etableras bra alternativ till unken klasskampsretorik, monopolfasoner och "Go home!"-kampanjer kommer omställningen bli hård för de välgödda fackpamparna.

När kunderna flyr, beror det alltid på att säljarens erbjudande inte är tillräckligt attraktivt. På den fackliga marknaden, precis som på andra marknader.


Fakta

  • "Gula fackföreningar" var ursprungligen de organisationer som arbetsgivarna skapade för strejkbryteri i Frankrike på 1880-talet. Inom Komintern omnämndes även socialdemokratiska fack som "gula". Idag används beteckningen i Danmark huvudsakligen som ett skällsord för organisationer som inte är knutna till LO och de socialistiska värderingarna.
  • De tre största fristående fackföreningarna har ca en femtedel så många medlemmar som LO, men skillnaden minskar stadigt.
  • Ungefär hälften av de nya medlemmarna i "Det Faglige Hus" har inte varit organiserade tidigare.

Etiketter: , ,

2007-01-30

Aktivister en del av tjänstesektorn

För de demonstrationsorganisatörer utan lika bra kontakter med arbetsförmedlarna som facken har erbjuder en tysk uthyrningstjänst 320 erfarna demonstranter till hyfsade priser. Både talkörer, flygbladsutdelningar och plakatviftande kan tillhandahållas.

För att underlätta letandet efter rätt profiler till just din utomparlamentariska aktion finns detaljerad information om varje arbetssökande. En aktivist lovar vara högljudd och en annan garanterar en "framgångsrik och trovärdig" demonstration.

Vi som trodde att aktivisterna utvecklat sin skicklighet förgäves misstog oss, det finns tydligen en arbetsmarknad även för dem.

Etableras tjänsten också i Sverige kanske Villaägarnas riksförbund - eller varför inte PRO? - får möjlighet att sänka medelåldern kraftigt vid sina manifestationer.

Etiketter: ,

Palmepriset 2006 politiskt korrekt

Olof Palmepriset 2006 tilldelas

  • Kofi Annan, som inte försökte förhindra vare sig Rwanda eller Srebrenica, och inte heller har överansträngt sig i arbetet mot det under lång tid annalkande och numera pågående folkmordet i den sudanesiska Darfur-provinsen
  • Mossaad Mohamed Ali, människorättsförsvarare och advokat verksam i Darfur

Att de båda får dela på priset visar onekligen på den politiska korrekthetens skeva värderingar. Juryn kunde inte välja mellan en korrumperad förvaltare av en handlingsförlamad koloss i New York och en människorättsaktivist som med fara för sitt eget liv kämpar mitt i krigets inferno.

Etiketter: , ,

2007-01-27

Olle Stenholm, 1942-2007

Olle Stenholm, allmänhetens pressombudsman sedan år 2000, avled i veckan.

Han har varit verksam inom såväl radio, tv som press - som bl.a. utrikeskorrespondent, programledare, redaktionschef och var 1990-94 ordförande i Publicistklubben.

Som journalist hade han en egen vass men saklig stil. Med största respekt för sin publik ställde han de väsentliga frågorna även till intervjuoffer ovana vid att avkrävas ordentliga svar. Särskilt minnesvärda är utfrågningen inför valet 1991 i vilken det visade sig att Bert Karlsson (NyD) inte hade en aning om vad som stod i partiprogrammet, och det sena 90-talets radiointervju med en "Återta gatorna"-talesman som trots flera försök inte kunde ge ett vettigare svar på frågan "Vem har tagit gatorna ifrån er?" än de väl inövade antikapitalistiska nonsensfraserna han redan dragit för alla andäktigt medkännande journalister.

Som pressombudsman drev Olle Stenholm en aktiv debatt om pressen och yttrandefriheten och förespråkade självsanering inom branschen. Särskilt betonade han att större hänsyn måste tas till "vanliga människor" som kan drabbas hårt av att bli utlämnade i medierna.

PO gick våren 2005 till hårt angrepp mot Göran Persson (s) när denne lagvägen önskade begränsa "sexualiseringen av det offentliga rummet". Stenholm menade att en sådan viktoriansk och reaktionär grundlagsändring skulle välsignas av både mullor och påven, men hoppades att Persson hade tänkt högt.

"Emellertid torde det vara helt förenligt med varje regeringschefs politiska egenintresse att befria munnen från detta intellektuella uppdrag och överlåta saken åt det något högre upp belägna kroppsorgan som skött människans tänkande med påtaglig framgång alltsedan neanderthalarens dagar."
ur Mullorna skulle jubla, Olle Stenholm, SvD/Brännpunkt, 25/5 2005

För några år sedan var Olle Stenholm med och drog igång kampanjen för att få den ende svenske journalisten som är politisk fånge, Dawit Isaak, frisläppt från Eritrea. Tyvärr har det arbetet ännu inte nått sitt mål.

Olle Stenholm blev 64 år.

Etiketter:

2007-01-26

Nytt från bidragsdjungeln

Förr skämtades det friskt om Sovjetunionens centralstyrda planekonomi och omfattande femårsplaner. Nuförtiden, när Sovjet fallit i glömska och Europa domineras av en fredligare union, är det märkligt tyst på högerkanten om Bryssels många planekonomiska stödprogram. Under innevarande år är den totala budgeten för unionens alla bidrag hisnande 1.062 miljarder kronor.

I På onsdags presenterades EU:s nya landsbygdsprogram för Sverige, som under de kommande sju åren ska ge 35 miljarder kronor till att stärka utvecklingen utanför städerna. Kanske blir det äntligen ett nytt ostens hus i Burträsk? Det gamla gick i konkurs när bidragen tog slut förra gången.

Även ungdomen måste stärkas, för 8 miljarder kronor ska myndigheterna fostra unionens unga till att bli engagerade EU-medborgare.

Inkomsterna för lantbrukare inom EU ökar, främst eftersom politikerna blivit ännu generösare med jordbruksstödet. Den genomsnittliga inkomsthöjningen inom unionen blev +2,6 procent mellan 2005 och 2006, mest i Nederländerna (+17,6%) och Frankrike (+8,6%). Sedan år 2000 har böndernas inkomster stigit kraftigast i Lettland (+222,6%) och Estland (+226,7%).

Trots att alla bidragskossor inte existerar i verkligheten producerar unionens bönder berg av livsmedel som inte finner några köpare. Eftersom det tydligen bor en liten folkhälsofascist i varje regleringsivrande byråkrat föreslår man att unionen ska skjuta till 75 miljoner kronor till frukt- och grönsaksproducenterna, vilka redan får 14 miljarder kronor per år, så att dessa i folkhälsans namn kan "skänka" osäljbara varor till barn och gamla.

Förslaget har nästan bara vinnare, både EU-byråkratin och producenterna får bra PR, unionen blir av med osäljbara överskott och som en inte helt oäven bieffekt förväntas barn & gamla följa överhetens pekpinnar och äta mer grönt. Men precis som vanligt är det skattebetalarna som tvingas stå för hela notan när politikerna visar handlingskraft.

Stödpengar finns även över företagen. I databasen EUGA, som sammanfattar alla offentliga stöd runt om i Europa, finns bidrag till ett värde av 520 miljarder kronor att söka. 80 miljarder av dessa är vikta för IT-branschen. Tidigare gavs EU-stöd upp till 50 procent av projektets kostnad – den gränsen är nu höjd till 75 procent.

Gigantiska bidragssystem som EU:s utgör den näring som kan få usla affärsidéer att blomma, under en tid snedvrida konkurrensen med kommersiella företag, för att därefter självdö när bidragsutbetalningarna upphör.

När medierna skriver om systemets förlorare nämns oftast besvikna mottagare som får minskade eller indragna bidrag. Alltför sällan talas det om de största förlorarna i systemet - EU-medborgarna, tillika finansiärerna.

Etiketter: , ,

Prostitutionsdebattens blinda fläck

I prostitutionsdebatten är fokus uteslutande på de sexsäljande kvinnorna, sannolikt för att en diskussion om manlig prostitution skulle skada de förklaringsmodeller vilka ligger till grund för den radikalfeministiska idéfloran som anammades av regeringen Persson. Betänk vilken uppståndelse Petra Östergrens bok väckte i höstas.

Enligt en undersökning utförd av danska Sundhedsstyrelsen har nästan fem gånger fler killar än tjejer i åldrarna 15-24 år sålt sex. Man uppskattar att ca 2,3 procent av killarna någon gång haft intimt umgänge mot betalning, varav hälften haft det vid upprepade tillfällen.

2007-01-25

DSM överväger ny strid mot ranch

Än har Djurskyddsmyndigheten (DSM) inte helt gett upp kampen för att tvinga KC Ranch att bygga ligghallar för boskapen. I förra veckan vann ranchen även den andra ronden i domstol, vilket knappast överraskade någon - utöver paragrafryttarna på DSM.

Se tidigare inlägg.

För övrigt: DSM har mycket att göra dessa dagar. Efter hästars sociala umgänge, minkbad och kossors behov av relaxavdelning fokuserar man nu på humrars väl och ve.

Etiketter:

2007-01-24

När gatans parlament får bestämma

Sedan kraven på ett nytt ungdomshus i Köpenhamn urartade till regelrätta upplopp på Nörrebro och vandalisering av en kyrka i Rödövre tvingades kommunen febrilt söka en lösning. Efter flera veckors letande fick överborgmästaren Ritt Bjerregaard (s) höra talas om den kommunägda fastigheten "Stevnsgade Skole", och skickade stolt ut ett pressmeddelande om att ungdomshusfrågan var löst.

Men det fanns en hake, Bjerregaard hade missat att den tilltänkta byggnaden som bäst höll på att byggas om till en skola för multihandikappade barn.

Då hot om mer våld från stenkastarvänstern vägde tyngre än några barn som saknade möjlighet att tala - än mindre misshandla poliser - för sin sak valde den politiska vänstermajoriteten att kasta ut de funktionshindrade och lotsa in de hotfulla våldsverkarna i värmen.

- Men måske er problemet, at de unge udviklingshæmmede ikke har været på barrikaderne og angrebet politiet. Det virker i hvert fald som om, at det er brostenene, der taler her, säger ordföranden för en av handikapporganisationerna till DR.

- Overborgmester Ritt Bjerregaard har nu bevæget København ud på en kurs, hvor der åbenbart er politisk lydhørhed, hvis man stiller sig nede på Jagtvej og kaster med brosten efter politiet og ind igennem butikkernes vinduer, menar Martin Geertsen (V).

De köpenhamnska politikerna har satt ner foten och visat att medelklassungdomarnas våld ger resultat. Vänstern har också tydliggjort att det är på den skränande mobbens sida man står, inte de röstsvagas.

Politiker som Bjerregaard m.fl. har skänkt gatans parlament makt utan ansvar, ett privilegium som det utnyttjar genom att på andras bekostnad hänsynslöst tilltvinga sig vadhelst det önskar.

Etiketter: ,

2007-01-22

Attac på rea

Trots att "Attac är en del av en framväxande global rörelse för rättvisa och demokrati" verkar de ha det lite kinkigt med medlemstillströmningen, antalet sympatisörer har minskat från 5.500 till 1.500 på sex år.

På den fria marknaden leder låg kvalitet/felaktig prissättning till att efterfrågan sjunker. Vill man öka efterfrågan kan man antingen förbättra det man erbjuder, eller sänka priset. Producenter i en sådan situation försöker ibland sätta marknaden ur spel, t.ex. genom statliga subventioner.

Under vintern ger Attac drygt 80 procents rabatt på medlemskapet, 50 kronor för ett helår jämfört med normala 300 kronor. Men glöm inte att fylla i ditt födelseår i medlemsansökan - "för att vi ska kunna söka vissa bidrag".

Attac skriver att man är oberoende av andra organisationer. Jovisst, det är möjligt - men inte av staten.

Tips: Se även Johan Norbergs senaste inlägg om Attac, 17/1, 20/1 & 21/1.

Etiketter:

2007-01-20

Stormvarning i (Fi)

Det blåser upp till storm kring SVT:s s.k. dokumentär om Feministiskt initiativ, vars första del sänds på söndag.

Förra gången (fi) skildrades i en SVT-dokumentär, Könskriget, blev kritiken massiv. Nu är det dock annat ljud i skällan, alla inblandade politikerna utom en sägs vara mycket nöjda med produktionen. Undantaget är den avhoppade Ebba Witt-Brattström.

– Jag har förstått att upplägget är att det finns ett offer, det är Tiina, och därför behöver man en buse, som man klipper ihop av mig. Det är obegripligt att hon gör så, man får inga svar på varför jag handlar som jag gör, det verkar bara finnas en stor inneboende ondska hos den här personen, som är jag, säger Ebba Witt-Brattström till SvD.

Men varför är de övriga damerna så kvittrande glada över programmet?

Dokumentärfilmaren är sedan länge nära vän med flertalet svenska ledande radikalfeminister. I intimt samarbete med partiets styrelse har hon på licensbetalarnas bekostnad skapat en "alternativ berättelse" förklädd till en "observerande dokumentärfilm".

Det måste vara den smartaste politiska riskminimeringen av alla - låt en sympatisör sköta SVT:s granskning. Varför tänkte inte de andra partierna på det?
Johan Hakelius

Etiketter:

Saddams öde väcker engagemang

Efter hängningen av Iraks exdiktator Saddam Hussein har den italienska vänsterregeringen uppmanat både FN:s generalförsamling och EU att ta upp frågan om ett globalt stopp för dödsstraff.

Det är bra att fler engagerar sig för dödsstraffets avskaffande, men varför är det just avrättningen av massmördaren Saddam som får italienarna att vakna?

Etiketter:

2007-01-18

Flyget miljövänligast

Enligt en undersökning utförd av den vanligtvis flygkritiske Jonas Åkerman, forskningsledare för miljöstrategisk analys vid KTH i Stockholm, är flyget det bästa miljöalternativet för resor till Gotland.

Trots att färjorna har katalytisk avgasrening och körs med lågsvavlig bunkerolja är utsläppen av de s.k. växthusgaserna cirka 50 procent högre per passagerare jämfört med flyget.

Beräkningen baseras på den faktiska genomsnittliga årsbeläggningen för färjorna på 38 procent, till skillnad mot flyget där man räknade med 55 procent - vilket är drygt 25 procentenheter under Gotlandsflygs kabinfaktor. Dessutom drog man av 25 procent från färjornas utsläpp som kompensation för frakttransporter.

Med de här tydliga siffrorna borde det väl inte vara någon tvekan, miljöpartisterna väljer flyget till Almedalen i sommar.

Etiketter:

2007-01-17

Djurskyddsmyndigheten förlorade

KC Ranch i Revingehed utanför Lund vann även i kammarrätten över Djurskyddsmyndigheten (DSM). Några ligghallar för de 1.400 djuren som går ute året runt behövs inte. I domen konstateras att djurskydd, djurhälsa och miljö är tillfredställande med nuvarande ranchdrift.

Hösten 2005 beslutade DSM att ranchens nio år gamla dispens från att slippa bygga ligghallar för boskapen skulle rivas upp, eftersom myndigheten ansåg att djuren måste ha ligghallar för att skyddas mot väder och vind. KC Ranch överklagade beslutet till länsrätten, som gick helt på ranchens linje och menade att djuren mådde förträffligt och inte behövde några ligghallar. Domen överklagades till kammarrätten i Jönköping, där saken nu avgjorts till ranchens - och djurens - fördel.

Har tidigare skrivit om att det saknades vetenskapligt underlag för beslutet att förbjuda ranchdrift (5/5 -06) samt länsrättens dom (8/6 -06).

Etiketter:

EU vill reglera fiktion

Unionens justitieministrar enades på tisdagen om att skärpa reglerna för s.k. "våldsamma dataspel", alltså fiktion som vissa personer kan uppleva som realistiskt. I framtiden kan försäljningen av sådana förströelseformer vilka myndigheterna i någon av medlemsländerna finner "grova" eller "bisarra" regleras, eller i särskilda fall totalförbjudas.

EU-kommissionen har fått i uppdrag att jämföra medlemsländernas nuvarande lagar på området för att se om det går att göra något som ska gälla i hela EU.

Justitieminister Beatrice Ask (m) är än så länge tveksam till en lagstiftning, hon menar att man bör vara försiktig med begränsningar av yttrandefriheten "även om man kan bli nog så upprörd när man ser en del avarter".

Visst finns det dataspel med verklighetstrogna våldsskildringar som kan påverka en del unga. Men, det är helt och hållet föräldrarnas ansvar vad deras barn sysselsätter sig med - inte statens. Och vad vuxna roar sig med på sin fritid - det ska myndigheterna ge tusan i!

Etiketter:

2007-01-16

Apropå helgens storm

Puffar för en text om Gudrun från november -06. Nu intervjuar medierna åter snyftande skogsägare som sett sin egendom förstöras av blåsten, men frågan journalisterna glömmer är varför de drabbade inte skaffade sig en försäkring - ens när de sett resultatet av Gudruns härjningar?

Vetskapen om att staten står för ersättningen har gjort att skogsägarnas vilja att teckna de relativt billiga försäkringarna inte ökat nämnvärt, antalet försäkrade har bara stigit med tre procent sedan stormen Gudrun.

Lite mer sandlåda, tack

Efter EU-inträdet har den politiska ledningen på gott och ont dämpat engagemanget i utrikesfrågor, men samtidigt tyvärr lagt sig till med en stundom självutplånande kompromissvilja. Ett exempel är den omfattande jordbrukspolitiken inom EU som tillåts svälla år efter år. Frankrike har insett att sandlådan är rätt plats för bidragsstriden (och många andra förhandlingar), men hot om blockering av unionen får inte hindra oss från att höja vår röst. Man får ett intryck av att samarbetsformen EU är viktigare än de resultat som kommer ut av det - att unionen blivit ett självändamål.

Undantaget från kompromisser är arbetsmarknads- och narkotikapolitiken samt alkohol- och läkemedelsmonopolet, men i dessa frågor är det dock tveksamt om den svenska linjen verkligen är nationen till gagn.

Även i relationerna med våra grannländer driver Sverige en defensiv politik. I dagarna diskuteras riskerna med den ryska björnen, då det förefaller som om Putin tänker utnyttja den kommande gasledningen under östersjön för att återta det militära initiativet i regionen. Detta sker efter att det svenska försvaret hårdbantats under decennier, och idag endast är en spillra av sitt forna jag. Dock har kostnaderna med den statliga byråkratins logik inte sjunkit i samma takt.

Inte ens gentemot med lilla Danmark lyckas politikerna hålla modet uppe. Tack vare bron har integrationen mellan de två storstadsregionerna tagit fart efter några trevande år. Som vanligt tyckte politikerna det var roligare att klippa band och skina ikapp med kungligheterna, än att sätta sig över nationell egoism och kompromissa. Eller rättare sagt, kompromissa är precis vad som gjorts - från Sveriges sida.

När danskarna i höstas menade att alltför många svenskar klarade intagningskraven på läkarutbildningen i Köpenhamn kom Leijonborg (fp) snabbt till undsättning och erbjöd en justering av betygsomräkningen mellan det svenska och danska systemet.

Men förhandlingarna om det omtvistade skatteavtalet har på danskt initiativ kärvat ihop fullständigt. Eftersom Malmö och Köpenhamn inte räknas som gränskommuner finns det ett specialavtal som ska reglera skatteinkomsterna för sundspendlarna. 90 procent av dessa bor i Skåne men arbetar och betalar skatt på andra sidan sundet, varför Danmark ersätter Sverige för förlorade skatteintäkter. Kompensationen är dock bara delvis (t.ex. inte landstings- eller fastighetsskatt), och tilltagen i underkant, samt går via svenska staten som behåller lejonparten. I Skåne vill politikerna ändra avtalet så att bostadsorten avgör var skatten ska betalas, men danskarna är av ekonomiska skäl obevekliga i sitt motstånd - och regeringen i Stockholm kan på sin höjd uppvisa ett förstrött intresse i frågan.

I svensk utrikespolitik numera tenderar goda relationer prioriteras högre än resultat som ligger i Sveriges intresse. Kompromissa måste man alltid göra - vänner emellan såväl som i tuffa förhandlingar. Men när konflikträdda ministrar gömmer sig bakom evighetsutredningar och inte driver en svensk linje är det bättre att dra sig ur EU och andra samarbetsorgan till vilka vi successivt avhänder oss makt. Ty om svenska politiker är tysta och för fina för att slåss, bestämmer Chirac och de andra treåringarna i sandlådan åt oss.

2007-01-14

Lästips: Jurister på gränsen...

­Maciej Zaremba briljerar som vanligt, denna gång om debatten kring bristerna inom rättsapparaten och de hätska angreppen på justitiekanslern.

"Det finns knappast någonting som våra ämbetsmän vördar högre än Behärskningen. Så när flera tappar självkontrollen samtidigt förstår man att något stort är på gång."
­M. Zaremba

Etiketter:

2007-01-12

SR med koll på världen

"... terrordåden i USA den 9 september 2001."
Marianne Kihlberg, SR Ekot (bl.a. 11/1 kl 15:00,
lyssna här).
Felsägningen var ingen felsägning - se länken nedan.

Man lär sig alltid något nytt när man lyssnar på statsradion. Som att det på Ekot uppenbarligen är lite si och så med faktagranskningen.

Etiketter: ,

Den flitige byråkraten

När den flitige byråkraten praktiserar sin sociala ingenjörskonst betraktar han medborgarna som lera i sina händer, en smutsig massa som efter lite knådande kan formas till något vackert, något att med stolthet visa upp i siffror och diagram på konferenser utomlands.

Målet med arbetet är att leda folket, den obildade pöbeln som inte inser sitt eget bästa, in på den rätta vägen - vilken bär mot lyckans land. När riggade rapporter och rikstäckande reklamkampanjer inte räcker återstår bara det tunga artilleriet - lagstiftning. Med "mina preferenser är folkets lag" som motto beslutar han om ömsom bidrag och ömsom böter för att valla in skocken i rätt hage.

Cykelhjälmslagen, som skulle rädda det uppväxande släktet från en säker undergång, ökade förvisso initialt bruket av huvudskyddet. Nu, två år senare, har föräldrarna slutat tjata på telningarna, och de kulörta störtkrukorna används i nästan lika låg omfattning som innan lagen kom.

Jämställdhet är en given favorit för den ambitiöse byråkraten. Inte nog med att ämnet kan appliceras på samtliga områden i samhället - medborgarna har också gång efter annan uppvisat en nästan generande brist på förståelse för radikalfeminismens saliggörande idéer. Flaggskeppet "Pappamånader" var därför ännu ett steg mot den moderna velourpappan, tragiskt bara att inte ens mammorna var så intresserade.

Sexköpslagstiftningen har diskuterats i både press och på bloggar, se bl.a. Frihetspropaganda. Nöjer mig därför med konstaterandet att gatuprostitutionen i Stockholm åter ökar och närmar sig nivåerna innan lagen infördes.

Men, som synes hjälper ibland inte byråkratens idoga vevande med trollspöet. Det ser han dock inte nödvändigtvis som någon nackdel, eftersom det kan ge anledning att föreslå skärpta åtgärder och regleringar. Ty har makten en gång bestämt målet, finns inga skäl att ge upp kampen för skapandet av den rena och moderna människan. Och sådant värmer en plikttrogen byråkrat.

2007-01-11

Flyg & miljö

Att låta käften glappa utan att anstränga de grå är inte många politiker främmande. I fredagens Guardian uttalade sig den brittiske miljöministern Ian Pearson om lågkostnadsflygbolaget Ryanair.

"När det handlar om klimatförändringar så är Ryanair inte bara det oacceptabla ansiktet av kapitalism, de är kapitalismens oansvariga ansikte."

Kritik mot Ryanair levereras sällan ostraffat, och när ministern dessutom uppvisade en fundamental okunskap i ämnet kom svaret från flygbolagets stridbare chef Michael O'Leary som en rak höger.

För faktum är att Ryanair efter de fem senaste årens investeringar på drygt 70 miljarder kronor har halverat koldioxidutsläppen samt sänkt bränsleförbrukningen och bullret med 45 procent. Därmed är man enligt en holländsk konsumentorganisation Europas "grönaste" flygbolag, allt tack vare en av världens modernaste flygplansflottor i kombination med branschens högsta genomsnittliga kabinfaktor (beläggning).

Pearsons halvkvävda ursäkt till Ryanair fick dock EU-parlamentarikern Caroline Lucas från de gröna att kräva ministerns avgång, eftersom han inte lyckades sätta "flygbolagslobbyisterna på plats". Därmed torde det inte råda någon tvekan om de grönas politik inom EU: allt handlar om att "sätta dit" företagare och bestraffa vanligt folk - inte att föredra det minst miljöskadliga.

Vettigare än sin miljöminister är Tony Blair, nyss hemkommen från en lyxsemester i Miami, som inte tänker sluta med långresesemestrar i syfte att dämpa klimatförändringarna. Blair menade att miljöarbetet inte kräver några "orimliga uppoffringar" av vanliga människor, utan att det huvudsakligen ska ske genom forskning och teknisk utveckling.

Trots att flyget bara svarar för 1,6 procent av de globala utsläppen av växthusgaser föreslår EU att den delen av transportsektorn i framtiden ska inkluderas i handeln med utsläppsrätter inom unionen.

Flygtorgets debattör T. Schönfelder menar att SAS - till skillnad från exempelvis Ryanair - har goda skäl att förespråka ett sådant förslag istället för hårdare miljökrav. 100 miljoner kronor årligen på utsläppsrätter är bra mycket billigare än att ersätta de 60-talet 20-åriga jetmaskiner som släpper ut uppemot dubbelt så mycket koldioxid per passagerare som moderna flygplan.

Etiketter: ,

2007-01-09

Säpo sågar svenskt stasi

Lagrådsremissen En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet rör förslag om att Försvarsmaktens underrättelseorgan - bland annat den hemliga enheten Kontoret för särskild inhämtning (KSI) - även i Sverige ska få befogenhet att agera förebyggande mot brottslighet eller verksamhet som kan bli brottslig.

Säkerhetspolisen lämnade häromdagen in sitt remissvar.

"[Förslaget ger KSI] ett avsevärt utrymme att bedriva underrättelseinhämtning avseende verksamheter som bedöms väsentliga för landet, men som i traditionell mening knappast kan förknippas med hot mot rikets säkerhet. Det föreslagna mandatet är så ingripande och har sådana konsekvenser för samhället och enskilda att det bör grundas på en parlamentarisk översyn och inte på en promemoria upprättad av tjänstemän vid Försvarsdepartementet."
Ur Säpo:s remissvar

KSI kommer, om förslaget går igenom, ges möjlighet att använda s.k. "särskilda metoder" i sitt arbete, vilket innebär metoder som normalt är olagliga.

Idag får KSI endast bedriva operativ verksamhet i utlandet, men kan i framtiden få verka även i Sverige. Någon granskning av tillämpningen av de "särskilda metoderna", eller några "rättsskyddsgarantier", finns inte. Lagförslaget ger KSI helt fria händer att välja arbetssätt utifrån vad som bäst tillgodoser försvarsunderrättelseverksamhetens syfte.

KSI lyder under Försvarsmakten, som i sin tur lyder direkt under försvarsdepartementet. Förslaget ger således regeringen direkt inflytande över operativ verksamhet inom områden som inte ens polisen kan följa eftersom det inte är fråga om brottslig verksamhet.

"Som Justitiedepartementet konstaterar i sin promemoria är det helt främmande för vårt statsskick att ge regeringen eller Regeringskansliet befogenheter att i politisk ordning fatta de avgörande besluten om avlyssning av telekommunikationer."
Ur Säpo:s remissvar

Säpo konstaterar att förslaget "innebär en kränkning av enskilds integritet som vida överstiger den kränkning som förslagen om buggning och preventiva tvångsmedel sammantaget innebär".

Förslaget, som togs fram av förre försvarsministern Leni Björklund (s) men stoppades efter hård kritik från Thomas Bodström (s), har plockats fram ur gömmorna av nuvarande försvarsministern Mikael Odenberg. Han har dock inte fått med sig sin partikamrat justitieminister Beatrice Ask, men partiledarna i regeringen har beslutat att lägga fram det ändå.

Polisens varningsklockor - gissningsvis aktiverade av rädsla för konkurrens snarare än omtanke om medborgarna - blir förhoppningsvis dem som kan väcka opinionen mot en regeringsstyrd kontrollapparat med i det närmaste obegränsade befogenheter.

Etiketter: , ,

2007-01-08

Lästips: Vaxholm i Luxemburg

Per T Ohlsson om Vaxholmsfallet som imorgon tisdag tas upp i EG-domstolen i Luxemburg. Bl.a. belyser han moderaternas omsvängning, från den fräna kritiken när man var ett maktlöst oppositionsparti - till regeringspartiets försvar för fackets aggressiva hållning.

Möjligen beror detta på att regeringen har skrämts av den massiva fackliga och socialdemokratiska kritiken mot att svenska konfliktregler ens blir prövade. En annan förklaring kan vara att regeringen, efter konfrontationen om a-kassan, inte vill ta ytterligare en strid med fackföreningsrörelsen. I alla händelser ämnar en regering som bejakar frihandel och liberalisering försvara en ordning som i praktiken särbehandlar utländska företag.
Per T Ohlsson

Dick Erixon menar å sin sida att Littorins linje är den bästa i nuläget, det krävs år av opinionsarbete innan man kan sjösätta en ny politik.

Regeringen kan inte gå före. Regeringen ska företräda hela folket. Det är fel av borgerliga aktivister att lägga ansvaret på de fyra regeringspartierna. Om regeringen skulle bli en kamp-regering mot facket är valförlusten 2010 given.
Dick Erixon, 7/1 2007 (se
här)

Jag menar istället att Alliansregeringen borde hävda att utstationeringsdirektivet gäller, vilket innebär att arbetstagare som är permanent stationerade i ett annat EU-land är garanterade värdlandets minimilön. Tyvärr har Littorin valt att ställa sig bakom Byggnads, som krävde att det lettiska företaget skulle betala en genomsnittslön för det aktuella geografiska området, den överhettade byggbranschen i huvudstadsregionen. Genomsnittslönen där är 33 procent högre än minimilönen.

Att kräva genomsnittslön av ett utländskt företag betyder, per definition, att det finns svenska konkurrenter som får betala lägre löner. Även det kan uppfattas som diskriminering.
Per T Ohlsson

Som Erixon skriver, det hårda opinionsarbetet för en reviderad arbetsmarknad bör inte främst utföras av regeringen. Men när Littorin med glatt mod accepterar fackets krav på genomsnittslöner och långtgående särbehandling av utländska företag undrar man om det verkligen finns någon skillnad mellan Hans Karlsson (s) och efterträdaren (m)?

Etiketter:

2007-01-06

Freivalds inte först på grundlagen

I februari förra året försökte en UD-tjänsteman, och lyckades tillfälligt, få ett webbhotell att stänga ner Sverigedemokraternas Sd-kuriren, sedan tidningen publicerade en karikatyr av profeten Muhammed.

Att påtryckningarna sanktionerades av utrikesministern Laila Freivalds (s) förnekades naturligtvis ihärdigt av både henne själv - och statsministern Göran Persson (s).

– Jag vet inte vad alla tjänstemän gör, sade Freivalds till SR Ekot.

– Jag tycker att det är olämpligt och det har aldrig sanktionerats av utrikesministern. [UD-tjänstemannen] kan ha hur starka personliga uppfattningar som helst men han har en ställning som politiskt sakkunnig i regeringskansliet och därmed ska han hålla sig borta från den typen av aktiviteter, sade Göran Persson, och tillade att "Ibland är viljan till insatser större än omdömet".

En månad senare avslöjade tidningen Riksdag & Departement sanningen, UD-tjänstemannen hade kontaktat webbhotellet först "efter samråd med utrikesministern". Laila Freivalds tvingades avgå och Nils Funcke på Riksdag & Departement belönades med Stora journalistpriset 2006 i klassen "Årets avslöjande".

Men, det var inte första gången den socialdemokratiska regeringen kontaktade medier i syfte att påverka eller stoppa publicering.

Väl känd är Jan Schermans påstående att Persson hotade honom i september 2002 med svåra konsekvenser om inte TV4:s valbevakning genast blev mer vänligt inställd till (s).

I fredagens DN Debatt-artikel avslöjade Lars Adaktusson att statsministern Göran Perssons närmaste man kontaktade SVT för att förhindra utsändningen av en debatt mellan Sten Andersson (sd) och Lars Leijonborg (fp) i programmet Agenda, eftersom TV-debatten bidrog till att "legitimera främlingsfientligheten".

Freivalds grundlagsvidriga agerande var uppenbarligen inte en engångsföreteelse för den socialdemokratiska regeringen, Göran Persson hade redan praktiserat det vid sannolikt flera tillfällen. Som han själv sade, "Ibland är viljan till insatser större än omdömet".

2007-01-04

Ask pratar jobb

"Man ska använda tiden i fängelset för att reparera skador på utbildningen, men också till att träna för yrkeslivet. Då behöver vi mer av jobb inom anstalterna, och även i anslutning till anstalterna. Och där vill jag jobba."

Justitieminister Beatrice Ask (m) i Rapport om fängelserna - och sin framtida arbetsplats?

  • SVT Rapport, kl 19:30, 3/1 2007

Noterat: 4 x Danmark

En undersökning utförd av danska fackföreningen HK-Handel visar att 41 procent av alla anställda i de danska matvaruaffärerna är under 18 år. Enligt informationsdirektören på Coop avstår många äldre från den här typen av jobb p.g.a. de skeva arbetstiderna.

Att unga på detta viset ges möjlighet till arbetslivserfarenhet och en bra inkomst under studieåren oroar facket, eftersom de flesta ungdomsarbetarna frivilligt bryter mot det lagstadgade kravet om max två timmars arbetspass. Man beklagar också att få ungdomar inser sitt eget bästa och är med i facket, som därför inte kan kämpa för deras "rättigheter".


Namninsamling för bordell

I samhället Arnborg har den lilla religiösa gruppen "evangelisterna" demonstrerat utanför byns bordell under hela december månad. Nu har dock både bordellmamman och byborna tröttnat, den förra har kontaktat polisen - och de senare arrangerat en namninsamling till stöd för bordellen. Man undrar vilken sida den svenska vänstern hade ställt sig på, å ena sidan extrema nymoralister - å andra sidan antireligiösa.


Nytt lönesystem gynnade kvinnor

En intern genomgång på Nordea i Danmark visar att bankens kvinnliga filialchefer i genomsnitt tjänar 32.000 danska kronor mer per år än sina manliga kollegor.


"Folkhälsa" viktigare än yttrandefrihet

Den danska regeringen, som i sina ljusaste stunder kan misstas för att vara liberal, är nu positiva till att inskränka yttrandefriheten inom området reklam för onyttiga matvaror, godis och läsk. Familje- och konsumentministern tänker ta upp frågan på EU-nivå, samtidigt som Venstres folkhälsopolitiske talesman beklagar att förbudet dröjer.

Etiketter: ,

2007-01-03

Rösta rätt - eller omval

I ett antal kommuner runtom i landet spelar små missnöjespartier, främst Sverigedemokraterna, en vågmästarroll, vilket skapat ett politiskt dödläge. Ett exempel är Upplands-Bro, där de etablerade partierna bara hade en sak gemensamt, viljan att stänga ute (Sd). Den cementerade blockpolitiken och personlig prestige har sedan lett fram till nuvarande situation - med en högerallians som tvingas genomföra vänsterns politik.

"Summa summarum - alliansen ska genomföra oppositionens budget med hjälp av oppositionens nämndordföranden - och utan någon given majoritet i kommunfullmäktige. Eller omvänt, oppositionen ska genomföra sin budget med hjälp av en kommunstyrelse som har alliansmajoritet. Det är alltså en mycket komplicerad och unik situation."
Från kommunens hemsida, under rubriken
"Undrar du vad som händer i Upplands-Bro?"

För att lösa dessa dödlägen kan, enligt SVT, kommunminister Mats Odell (kd) tänka sig en ändring av grundlagen för att möjliggöra extraval i kommuner. Lena Hjelm Wallén (s), ledamot i grundlagsutredningen, är inte helt avvisande till idén utan vill studera frågan mer ingående.

Statsvetaren Stig-Björn Ljunggren är dock kritisk, bl.a. med hänvisning till exemplet Upplands-Bro.
-I det här fallet handlar det om de etablerade partiernas misslyckande och det är bättre att de avgår i stället för att ställa till med en grundlagsändring. Partierna får i stort sett hela sina verksamhet betald av skattebetalarna och att är absurt att de ska lägga på sin kostnad på medborgarna en gång till, säger Ljunggren till SVT.

Om grundlagen ändras för att några småpåvar i de etablerade partierna inte kan diskutera fram en lösning men bildar kartell och utestänger nykomlingarna, får vi en situation som kan urarta till värsta EU-valsfasonerna. Röstar väljarna "fel" arrangeras omval tills de godkända partierna - eller nykomlingarna - får majoritet och kan styra ostört.

Etiketter: , ,