Statens storlek bestäms långt mer av hur mycket regeringen
kan pressa ut i skatt än av någon ideologi. / M. Friedman

2007-03-15

Grön business är big business

SAS följer nu efter British Airways och erbjuder resenärerna en möjlighet att "klimatneutralisera" sina flygresor. Betalning och neutralisering hanteras av The Carbon Neutral Company, som enligt flygbolaget satsar på olika projekt för hållbar utveckling, till exempel förnyelsebar energi. Ett besök på företagets hemsida visar dock att ett av fyra projektområden utgörs av trädplantering, bl.a. i Uganda. Senare under året ska det även bli möjligt för SAS-kunderna att köpa s.k. utsläppsrätter till marknadspris.

Alternativen för resenärer med dåligt miljösamvete som vill kompensera sina CO2-utsläpp kan delas upp i fyra kategorier.

  • Förnyelsebar energi
  • Energieffektiv teknik
  • Skogsplantering
  • Köp av utsläppsrätter

Har tidigare skrivit om DN:s diskutabla miljösatsning, sedan dess har flera svenska medier granskat företagen i den moderna avlatsindustrin.

SVT refererar till brittisk press och skriver att det stora antalet oseriösa företag i branschen gör att Blair-regeringen överväger ett kvalitetsmärkningssystem. Ett av de företag som inte anses håller måttet är Climate Care, som samarbetar med bl.a. British Airways och svenska Dagens Nyheter.

Under rubriken "Bluffvarning för klimatresor" redogör Svenska Dagbladet för en undersökning som visar att nästan samtliga företag som erbjuder koldioxidkompensationer satsar på skogsplantering medan blott en fjärdedel investerar i ny energieffektiv teknik eller andra projekt som säkert ger effekt på utsläppen.

Aftonbladet har gjort en jämförelse mellan fem företag på klimatmarknaden och varnar för att skänka pengar till de som satsar på träd som koldioxidkompensation. Tidningen kritiserar även de höga administrationskostnaderna och oviljan mot opartisk utvärdering av genomförda projekt.

Sydsvenskan konstaterar att Svenska Naturskyddsföreningen och Statoil har mycket stora marginaler på utsläppsrätterna, vars marknadspris i dagsläget är ca 15 kronor per ton för 2007 och 150 kronor för 2008. För 2007 års kvoter tar Statoil 60 kronor per ton plus 59 kronor i administrationsavgift per affär. Svenska Naturskyddsföreningen är det dyrare alternativet, med en prislapp på hela 350 kronor för ett ton från 2008 års kvot. Av summan går 100 kr oavkortat till föreningens opinionsarbete, ca 100 kronor i administrationsavgifter och resten för själva kvoten. Statoil har hittills sålt ca 200 ton och SNF ca 8.000.

  • Stora påslag för administration av utsläppsrätter (ej online), Sydsvenskan, 13/2 2007

Aftonbladet skriver att den som köpt utsläppsrätter i tron att nedsmutsningen därmed kommer minska kan känna sig lurad eftersom tilldelningen till industrin för åren 2005-2007 varit så frikostig att man beräknas få ett överskott av outtnyttjade kvoter.

Dagens Nyheter, som finansiellt och i redaktionella texter stödjer Climate Care har som väntat ännu inte granskat branschen.

SAS, med ett 60-tal riktigt gamla flygmaskiner i flottan, putsar på sin skamfilade miljöimage. I pressmeddelandet försäkras att alla de CO2-projekt resenärerna kan välja mellan ger en "dokumenterad, och av tredje part verifierad, reduktion av koldioxidutsläpp". Får hoppas att det stämmer, det vore trist om bolaget gör samma misstag som trädkramarna på DN och British Airways.

Vad bör man då satsa på om man accepterar att växthuseffekten är skapad av människan och vill "göra nåt"?

  • Undvik alla företag som satsar på trädplantering, välj istället något av de övriga alternativen i listan ovan. Exempelvis kan insatser för effektivare energianvändning i fattiga demokratiska länder även vara ekonomiskt och hälsomässigt klokt för lokalbefolkningen.
  • Ett rimligt krav är att projekten uppfyller Gold standard och accepterar oberoende granskningar.
  • Försäkra dig om att pengarna når sitt mål och inte försvinner i administration eller gigantiska vinster.

Varken Climate Care eller The Carbon Neutral Company uppfyller samtliga dessa grundläggande krav.

Etiketter: , , , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home